back to the future

Zamanda Yolculuk Yapmak Mümkün mü?

Zaman, insanların neyi referans aldıkları hakkında çok fazla fikri olmayan bir kavram. Ay adı verilen gök cisminin dünya etrafındaki tam hareketine, Dünya’nın kendisi etrafındaki tam bir tur atmasına, Güneş etrafındaki gezinimine göre değişen bir kavramdan bahsediyoruz. Bu kavramın doğrusal olduğunu düşünenler olduğu kadar, çok boyutlu ve dallanıp budaklanan bir yapısı olduğunu düşünenler de bir hayli fazla sayıda. Günümüz bilimi, zamanın doğrusal olacak kadar basit bir kavram olmadığını onaylıyor gibi. Bu durum zamanda yolculuk kavramını keşfetmemizde bizlere yardımcı olacak mı?

Read more

Aç Kalmak Gerçekten Sağlığa Zararlı mı?

Aç kaldığımızda genellikle sinirli ve huysuz bireyler oluyoruz. Hayatımızda açlığın negatif etkileriyle karşılaşmaktayız. Aç kalmayı kim ister ki?

Yıllardır biliyoruz ki Afrika adındaki dünyamızdaki o koskoca kıtanın, en büyük problemi bu illet. Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmaya göre 2018 yılı itibariyle dünyada 124 milyondan fazla açlık sınırında insan yaşıyor. Bir sonraki öğününün ne olacağı hakkında hiçbir fikri olmayan kişilere ise “Kronik Açlık” sınırında deniyor. Yine BM’nin istatistiklerine göre kronik açlık sınırında yaşayan 815 milyon kişi bulunmakta. İnsanın suratına en sert şekilde çarpan gerçek ise bu insanların yüzde seksenini çocukların oluştuyor olması.

Read more